Om oss

TILLHANDAHÅLLER JURIDISK RÅDGIVNING SEDAN 2004

SAMTIDA startades 2017 av Ida Åsberg, först som en bisyssla vid sidan om heltidsarbete som chefsjurist, för att sedan 2020 övergå till huvudsyssla. Ida har gedigen erfarenhet av arbete som jurist genom arbete på juristavdelning hos bolag och sedermera som chefsjurist. Ida har sedan examen 2004 varit verksam inom flera rättsliga områden med tyngdpunkt inom fastighetsrätten. Sedan byrån startades 2017 har kompetensen breddats varför vi emotser ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden företagsfrågor, migrationsrätt, familjerätt och fastighetsrätt. Inom vår verksamhet BRFfokus arbetar vi med bostadsrättsliga frågor samt upprättande och intygsgivning av ekonomiska planer.