SAMTIDA juristbyrå

I STOCKHOLM, MÄLARDALEN, YSTAD ELLER PÅ ÖSTERLEN

Företagsfrågor

Effektiv företagsrådgivning

När du behöver hjälp att upprätta bolagshandlingar, fullmakter, hyresavtal eller överlåtelsehandlingar i samband med företagsöverlåtelse.
 

Migrationsrätt

Dina  rättigheter tillvaratas

Vi ser till att dina rättigheter bevakas och tillvaratas på bästa sätt för dig.
 

Familjerätt

Förebyggande rådgivning när  du vill planera hur det ska bli eller biträde när det inte blivit som planerat

Vi hjälper dig att upprätta testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, framtidsfullmakt eller företräder dig i vårdnadstvist eller i frågor enligt LVU, LVM och LSS.
 

Fastighetsrätt

Råd och rätt i ditt livs affär eller vardaglig hantering

Vi kan hjälpa dig inom fastighetsrättens alla områden, t.ex. att upprätta handlingar vid köp- eller försäljning av fastighet, arrende- servituts- eller andra nyttjanderättsavtal samt hantering av lantmäteriärenden.