SAMTIDA juristbyrå

RÅDGIVNING OCH REPRESENTATION TILL DIN FÖRDEL I STOCKHOLM, MÄLARDALEN, YSTAD ELLER PÅ ÖSTERLEN

Företagsfrågor

Effektiv företagsrådgivning

När du behöver hjälp att upprätta bolagshandlingar, fullmakter, hyresavtal eller överlåtelsehandlingar i samband med företagsöverlåtelse.
 

Migrationsrätt

Dina  rättigheter tillvaratas

Vi ser till att dina rättigheter bevakas och tillvaratas på bästa sätt för dig.
 

Familjerätt

Förebyggande rådgivning eller biträde när det inte blivit som planerat

Vi hjälper dig att upprätta testamente, äktenskapsförord, bodelning, framtidsfullmakt eller företräder dig i vårdnadstvist eller i frågor enligt LVU, LVM och LSS.
 

Straffrätt

Skyddar dina allmäna rättigheter

Du kan begära att vi företräder dig när du har rätt till målsägandebiträde eller rätt till ett offentligt biträde.